Geoportal powiatu jaworskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Budynki
Budynki projektowane
Adresy
GESUT
Grunty ANR
Rejony Statystyczne
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965

Katalog Metadanych (Link)
Numeracja Porządkowa
Nazwy ulic
Numery adresowe
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Legenda

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg