Informacja katastralna powiatu jaworskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Budynki
Adresy
Grunty ANR
Rejony Statystyczne
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965

Katalog Metadanych (Link)
Numeracja Porządkowa
Nazwy ulic
Numery adresowe

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg