Geoportal powiatu jaworskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Budynki
Adresy
GESUT
Grunty ANR
Rejony Statystyczne
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965

Katalog Metadanych (Link)
Numeracja Porządkowa
Nazwy ulic
Numery adresowe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Legenda

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg